Nominering av pristagare 2019

Skicka in din nominering till Östersjöfonden senast den 16 november 2018.

Uppgifter om den nominerade
Person
Organisation
Beskriv med maximalt 500 ord den nominerades prestationer inom sitt arbetsfält under de senaste åren. Beskriv gärna de mest betydelsefulla prestationerna i förhållande till priset och dess sammanhang. Vid nominering av person kan cv skickas per e-post till info@ostersjofonden.org. Tillägggsinformationen får omfatta högst 10 sidor.
Den nominerades arbete har huvudsakligen skett inom följande område:
Uppgifter om nominerare
 

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!