Nomineringen för pristagare till Östersjöfondens pris 2018 är stängd

Utdelningen av prisen sker under högtidliga former den 18 maj 2018 på Alandica kultur och kongresshus i Mariehamn, Åland. Pristagarna tillkännages en månad före prisutdelningen.

 

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!