Företag - Östersjön behöver Er hjälp!

Vi är på rätt väg men än är det långt kvar - Östersjön är fortfarande ett av världens mest förorenade havsområden och er hjälp behövs! Som vår samarbetspartner och sponsor kan ni inte bara bidra till att förbättra havets miljötillstånd utan får samtidigt möjlighet att ta del av den kunskap och det nätverk som finns inom fonden samt möjlighet att stärka ert varumärke genom att synas tillsammans med oss. Mer information om våra olika typer av samarbeten (guld, silver & brons) finner ni nedan och kom ihåg att ert bidrag inte behöver vara i reda pengar, även varor och tjänster är välkomna!

Östersjöfonden finns med på listan över allmännyttiga samfund till vilka får ges avdragbara donationer. Donationer på minst 850 € och högst 50 000 euro får dras från inkomsten i beskattningen.

Om ni är intresserade av samarbete, tveka inte att kontakta Östersjöfondens VD Lotta Nummelin (tfn 018 15270 eller lotta.nummelin@ostersjofonden.org).

Alla våra sponsorer hittar ni här. 

 

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!