Itämerisäätiön suojelija presidentti ja Nobelin rauhanpalkinnon saaja Martti Ahtisaari

”Yhteiskunnan rauha ja turvallisuus edellyttävät myös ympäröivän luonnon tasapainoa. Ihmisen ympäristölle tuottamat haitat ovat päivä päivältä yhä ilmeisimpiä. Meidän jokaisen on varmistettava, että toimimme tavalla, joka takaa turvalliset elinolosuhteet myös tuleville sukupolville. On tärkeää rohkaista viranomaisia, tutkijoita, elinkeinoelämän edustajia sekä kansalaisia meille läheisen Itämeren pelastamiseksi. Arvostan Östersjöfondenin työtä Itämeren puolesta ja olen iloinen voidessani toimia säätiön suojelijana.”

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!