Prisutdelning

Östersjöfondens festliga prisutdelning hålls varje år i maj. Festligheterna inled med ett seminarium med årets och tidigare pristagare, där de för möjlighet att berätta om sitt arbete för ett renare hav. Seminariets tema styrs till hög grad av huvudpristagarens arbete och tematiska inriktning.

Kvällen inleds med själva prisutdelningen, där Östersjöfondens grundade kommerserådet Anders Wiklöf delar ut prisen till pristagarna i de olika kategorierna. Efter prisutdelningen höjs stämningen av en konsert pristagarna till ära. Kvällen avslutas med en bankett.

 

Prisutdelning 2017

12 maj på Alandica Kultur och Kongress

Seminariet "Sjöfarten och Östersjön"

kl 13-15 i Mariehamn, Alandica Kultur och Kongress, Auditoriet 

Under seminariet "Sjöfarten och Östersjön" kommer vi att fördjupa oss i sjöfarten och dess påverkan på Östersjön, men också på hur en framtida sjöfart kan se ut. Som guider kommer representanter för vår huvudpristagare HELCOM Maritime Working Group, från industrin och andra experter att fungera.


Representanter från HELCOM Maritime Working Group kommer att berätta dels om hur besluten om förbud att släppa ut toalettvatten från kryssningsfartyg och det sk NECA-avtalet som begränsar utsläppen av kväve och dels om vad som kommer att krävas i framtiden för resultaten av besluten ska bli så bra som möjligt. Gruppen representanter kommer även att berätta vilken inverkan besluten kommer att ha på Östersjön.


Vi kommer även att få höra hur årets Lasse Wiklöf-pristagare Ville Niinistö ser på politikern roll i utvecklingen av en framtida hållbar sjöfart samt på hur rederierna ser på framtiden. Förstås kommer vi också att få höra om Ålandspristagare Goodtech Environment Ab och deras verksamhet.


Välkomna med på en informationsfylld och framtidsskådande eftermiddag!

Program:

Välkomstord av moderatorerna Lotta Nummelin och Henrik Beckman

Presentation av Ålandspristagare Goodtech Environment Ab, VD Alef Jansson

Presentation av HELCOM Maritime Working Groups arbete, ordförande Anna Petersson

Vad kommer att krävas för att den nya regleringenska fungera?, viceordförandna Natalia Kuvaeva och Jorma Kämäräinen, på engelska

Presentation av Lasse Wiklöf-pristagaren riksdagsledamot Ville Niinistö

Framtiden bärnslen, teknisk direktör Ulf Hagström, Viking Line

Skärgårdsfäroarna blir eldrivna, Kaj Jansson

Diskussion om framtidens sjöfart

 

 

Östersjöfondens prisutdelning och konsert

kl 18-20 i Mariehamn, Alandica Kultur och Kongress, Stora Salen

Årets Östersjöpriser delas ut under festliga former. Huvudpristagare är HELCOM Maritime Working Group, Lasse Wiklöf-pristagare Ville Niinistö och Ålandspristagare Goodtech Environment Ab.

Efter prisutdelningen arrangeras en konsert till pristagarnas ära med baryton Gabriel Suovanen och en åländsk överraskningsgäst. Ackompanjatör Marcus Boman.
Prisutdelningen samt konserten är avgiftsfria. Programmet längd är ca 2 timmar, dörrarna stängs kl 18. Biljetter fås via nätet, i Alandicas kassa eller i Arkipelags reception.

Det går även att köpa supékort till den efterföljande banketten. Supékort kostar 85 euro vilket inkluderar förrätt, varmrätt, efterrätt samt måltidsdrycker. Boka din plats senast 28 april av Lotta Nummelin tfn (018) 15270 eller lotta.nummelin@ostersjofonden.org.

 

Prisutdelningen 2016

13 maj på Alandica Kultur och Kongress


Seminariet "Så räddar vi Östersjön!"

kl 13-15 i Mariehamn, Alandica Kultur och Kongress, Auditoriet


Vi bjuder på ett dunderpaket av kunskap, aha-upplevelser, nyaste-nytt och framtidshopp! Årets pristagare Folke Rydén visar klipp från sina filmer och diskutera med experter som medverkat i filmerna; vad har hänt sedan filmen spelades in, hur ser framtiden ut och hur ska Östersjön räddas.

Alla torskar
Den första filmen "Alla torskar" handlar om torskfisket i Östersjön. Speciellt tankeväckande är scenerna då stora mängder prima torsk dumpas tillbaka i havet på grund av fyllda kvoter. Sedan filmen spelades in har mycket hänt, bland annat har EUs fiskeripolitik reviderats. Lo Persson, en av huvudpersonerna i filmen, diskuterar med Folke om hur situationen såg ut då filmen spelades in och vad som hänt sedan dess. Använder vi resurserna fortfarande lika ohållbart?
Se filmen "Alla torskar" här.

Vårt grisiga hav
Den andra filmen heter "Vårt grisiga hav". I filmen får vi bekanta oss med hur stora djurfabriker missköter sin gödselhantering och förorenar vattendragen. Seppo Knuuttila från Finlands Miljöcentral SYKE (Östersjöfondens pristagare 2013) diskuterar med Folke om vad som finns att göra och hur stort problemet med vår köttkonsumtion är.
Se filmen "Vårt grisiga hav" här.

Den andra vågen
Den tredje filmen "Den andra vågen" tar sig av kemikaliseringen av vår miljö. Vi får följa Cecilia Ramning genom hennes graviditet och hurdana halter av gifter hennes barn har i blodet. Cecilia kommer även att delta på seminariet och diskutera med Folke om hur det kändes att få veta om kemikalierna och vad som hänt sen filmen spelades in.
Se filmen "Den andra vågen" här.

Hotet på havet
Den fjärde filmen "Hotet på havet" och handlar om sjöfartens miljöpåverkan. Utsläppen till luft påverkar människor som bor i hamnstäderna. Stora kryssningsfartyg släpper fortfarande sitt avloppsvatten orenat i havet, men bara för några dagar sedan fick vi goda nyheter: dumpning av avloppsvatten till hav kommer att förbjudas! Anna Petersson från Transportstyrelsen i Sverige har länge kämpat för ett förbud mot dumpningen av avloppsvatten. Hon kommer tillsammans med Folke att diskutera om hur processen har gått, vad vi kan förvänta oss nu och hur vi ska ta oss an sjöfartens miljöpåverkan.
Se filmen "Hotet från havet" här (kortversion).

Ålandspristagarnas kampanj "Blått för Östersjön"
Ålandspristagarna Natalie Fagerlund, Andrea Johansson och Erica Verho startade upp kampanjen "Blått för Östersjön" under våren 2015. De berättar om vad som inspirerade dem att skydda Östersjön, hur kampanjen togs emot och hur den lever vidare.

Seminariet hålls på svenska och är kostnadsfritt.

 

Östersjöfondens prisutdelning och konsert

kl 18-20 i Mariehamn, Alandica Kultur och Kongress, Stora Salen

Årets Östersjöpriser delas ut under festliga former. Huvudpristagare är Folke Rydén från Stockholm, Sverige. Ålandspriset går till Natalie Fagerlund, Andrea Johansson och Erica Verho.

De åländska sångarna Therese Karlsson, Stephanie Jörgensen och Philip Björkqvist samt gruppen What Club och pianisten Patrik Komorowski bjuder på "What a Wonderful World" under konserten efter prisutdelning.

Prisutdelningen samt konserten är kostnadsfria. Programmet längd är ca 2 timmar, dörrarna stängs kl 18. Biljetter fås via Alandicas hemsida eller kassa eller i hotell Arkipelags reception.

 

 

Östersjöfondens bankett

kl 20.15- i Mariehamn, Alandica Kultur och Kongress, foajén

Festligheterna avslutas med en bankett till pristagarnas ära. Under banketten underhålls publiken med musik.


Supékort kostar 85 euro vilket inkluderar förrätt, varmrätt, efterrätt samt måltidsdrycker. Boka din plats senast 29 april 2015 av Lotta Nummelin tfn (018) 15270 eller lotta.nummelin@ostersjofonden.org.

 

 

Prisutdelningen 2015

8 maj på Alandica Kultur och Kongress

Hälsningar till pristagarna från fondens beskyddare Martti Ahtisaari, Sveriges miljöminister Åsa Romson och lagtinget talman Britt Lundberg


Seminariet "Alla utsläpp är lokala"

kl 13-15 i Mariehamn, Alandica Kultur och Kongress, Auditoriet

Vi kommer att få höra årets pristagare tillsammans med tidigare pristagare. Temat för seminariet är lokalt vattenskyddsarbete. Vi kommer bland annat att diskutera om vad som driver till att ta egna initiativ istället för att vänta på att någon annan ska lösa problemen, om hur man får samarbetet mellan olika aktörer att fungera, om varför det är viktigt att barn lär sig om naturen och om hur det lokala arbetet passar in i de nationella och internationella strategierna och direktiven.

Medverkande är:

Jan Larsson - årets huvudpristagare berättar om sitt arbete på södra Gotland med Rädda Burgsviken. Här har man startat ett projekt där man lyckats involvera hela samhället till att engagera sig för sin vik.

Marilyn Barden - pristagare år 1998 berättar om sitt arbete med utepedagogik i östra delen av Östersjön och om boken Att lära in ute året runt

Gunda Åbonde-Wickström - pristagare 2009 berättar från ett åländskt perspektiv om gräsrotsarbete genom Agenda 21 och hur det lokala engagemanget tas tillvara på de större nationella arenorna

Mats Häggblom - Ålandspristagare 2015 berättar om sitt engagemang och om de åtgärder han gjort på sin gård, bland annat våtmarken han byggt.

Lisa Emelia Svensson - Sveriges havs- och vattenambassadör, även medlem i Östersjöfondens delegation kopplar ihop det lokala arbetet med de stora globala processerna

Isabella Lövin - Lasse Wiklöf-pristagare 2015 berättar om sin resa från gräsrotsaktiv till en aktör på de största och tyngsta arenorna

Seminariet hålls på svenska och är kostnadsfritt.

 

Östersjöfondens prisutdelning och konsert

kl 18-20 i Mariehamn, Alandica Kultur och Kongress, Stora Salen

Årets Östersjöpriser delas ut under festliga former. Huvudpristagare är Jan Larsson från Gotland, Sverige. Lasse Wiklöf-priset går till f.d. EU-parlamentariker, minister Isabella Lövin medan Ålandspriset går till jordbrukare Mats Häggblom. Festtalet hålls av f.d. statsminister Göran Persson.

De åländska sångarna Jutta Stolt, Stephanie Jörgensen, Leonarde Brändström och Yohan Henriksson samt pianisten Patrik Komorowski bjuder på godbitar från musikalvärlden under konserten efter prisutdelning.

Prisutdelningen samt konserten är kostnadsfria. Programmet längd är ca 2 timmar, dörrarna stängs kl 18. Biljetter fås via Alandicas hemsida eller kassa eller i hotell Arkipelags reception.

 

 

Östersjöfondens bankett

kl 20.15- i Mariehamn, Alandica Kultur och Kongress, foajén

Festligheterna avslutas med en bankett till pristagarnas ära. Under banketten underhålls publiken med musik.


Supékort kostar 85 euro vilket inkluderar förrätt, varmrätt, efterrätt samt måltidsdrycker. Boka din plats senast 23 april 2015 av Lotta Nummelin tfn (018) 15270 eller lotta.nummelin@ostersjofonden.org.

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!