Östersjöfonden - för ett renare hav

Östersjöfonden arbetar för hela Östersjöregionen och skapar uppmärksamhet genom olika insatser till förmån för vårt gemensamma och känsliga innanhav.  Stiftelsens ändamål är att främja och stöda vetenskaplig forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö. Östersjöfonden delar ut priser, stipendier och understöd för avgörande miljöinsatser. En viktig del av verksamheten är att sprida information och kunskap om Östersjöns miljö och dess betydelse för regionens cirka 90 miljoner människor.

Östersjöfonden grundades 1989 genom en privat donation på en halv miljon euro. Initiativtagare och donator av grundmedlen var kommerserådet Anders Wiklöf.

 

Östersjöfondens pristagare 2016

 

Journalisten Folke Rydén från Stockholm, Sverige belönas med 20.000 euro för sina skildringar av hoten mot Östersjön. Han har genom sina dokumentärfilmer om Östersjöns olika problemställningar fått stort genomslag och påverkat beslutsfattare att vidta åtgärder. De teman som han lyft upp - överfisket, övergödningen, kemikaliseringen och sjöfartens miljöpåverkan - är högst aktuella och relevanta. De konsumtionsval invånarna i Östersjöregionen dagligen gör har stor betydelse för tillståndet i Östersjön. Utan kunskap om effekterna ändrar inte människor sina attityder och handlingssätt. Rydéns filmer har nått ut till en stor publik och de har fördjupat och nyanserat allmänhetens kunskap om Östersjöns problematik. (bild: Mattias Klum)

Intervju med Folke Rydén

Folke Rydéns cv och pressbildÅlandspriset

Natalie Fagerlund, Andrea Johansson och Erica Verho belönas med 3.000 euro för sin kampanj "Blått för Östersjön". Som elever på årskurs 6 i Källbo skola uppmanade de alla som bryr sig om Östersjön att ta på sig något blått den 8 maj 2015 och därmed visa för beslutsfattare att vi behöver Östersjön. Deras initiativ spreds som ringar på vattnet, den hade bland annat ca 2 500 gillare på Facebook och fick synlighet i nationell TV. Många hörsammade deras upprop, klädde sig i blått och lade upp bilder på Facebook.

Intervju med Natalie och Erica

 


 

 

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!